MÜÜGITINGIMUSED

 

  1. Üldine

1.1 Mirsii.ee on ehteid, poolvääriskividest loodud ehteid, looduslike kristalle ja muid selle teemaga seonduvaid tooteid (edaspidi Tooted) müüv veebipood, mida haldab Mirsii Design OÜ.

1.2 Müügitingimused kehtivad Mirsii.ee veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja Mirsii Design OÜ (edaspidi Mirsii) vahel alates tellimuse kinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest Mirsii arvelduskontole.

1.3 Mirsii Design OÜ jätab endale õiguse teha müügitingimustes muudatusi.

 

  1. Hinnainfo ja tooteinfo

2.1 Mirsii veebipoes toodud hinnad ei sisalda käibemaksu, kuna Mirsii Design OÜ ei ole käibemaksukohuslane.

2.2 Ostudel, mille kogusumma jääb alla 50 euro, lisandub hinnale transpordi hind vastavalt Tarbija valitud tarneviisile.

2.3 Hinnad kehtivad tellimuse vormistamisest kuni vormistatud tellimuse maksetähtaja aegumiseni (7 päeva pärast tellimuse vormistamist).

2.4 Mirsii Design OÜ jätab endale õiguse teha müügihindades muudatusi.

2.5 Mirsii teeb kõik võimaliku, et Toote pildid oleksid tegelikkusele vastavad, kuid võib esineda olukordi, kus Toodete tegelik väljanägemine erineb pildil olevast. Tooted on valmistatud looduslikest mineraalidest ja need võivad erineda värvitoonide ning struktuuri poolest olenevalt tarnepiirkonnast ja muust.

2.6 Kõik Mirsii veebilehel,  Mirsii Facebooki ja Mirsii Instagrami lehel olevad tootefotod on Mirsii Design OÜ omand ning kaitstud autoriõiguse seadusega. Nende kopeerimine, levitamine või mõnel muul moel kasutamine on ilma autori nõusolekuta on keelatud.

 

  1. Müügilepingu jõustumine

3.1 Toote müügilepinguga kohustub Mirsii andma Tarbijale üle Toote ning tegema võimalikuks omandi ülemineku Tarbijale, Tarbija aga kohustub Mirsii veebipoele tasuma Toote eest esitatud tellimusel näidatud summa ja võtma Toote vastu.

3.2 Tellimused, mille eest ei ole tasutud, tühistatakse 7 tööpäeva möödudes alates tellimuse vormistamisest.

3.3 Müügileping jõustub pärast Tarbija tehtud makse laekumist Mirsii arvelduskontole.

 

  1. Kohaletoimetamine

4.1 Mirsii veebilehel näidatud kohaletoimetamise tähtajad kehtivad tellimuse summa laekumise hetkest Mirsii veebipoe arvelduskontole.

4.2 Viivitusteta kohaletoimetamiseks tuleb tellimuse vormistamisel esitada kohaletoimetamise andmete sisestamisel tõesed ja kehtivad andmed.

4.3 Mirsii ei vastuta Toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui Toode on logistikapartneritele üle antud õigel ajal, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida Mirsii ei saanud mõjutada ega ette näha.

4.4 Kohaletoimetamise viisid

– Omniva pakiautomaat (2,95€, TASUTA transport ostusummale alates 50€ Eesti piires)

– Smartposti pakiautomaati (2,80€, TASUTA transport ostusummale alates 50€ Eesti piires)

– Välismaale saatmiseks tuleb valida tellimuse vormistamisel saatmismeetodiks „Euroopa“ või „Ülejäänud maailim“. Välismaale tellides ei kehti tasuta postitus alates 50€.

4.5 Tellitud toode peab kohale jõudma tervena ja kinnises pakendis. Kui pakend on transpordil viga saanud, siis palun anna sellest koheselt teada Mirsii e-posti teel info@mirsii.ee.

4.6 Mirsii kohaletoimetamise kohustus loetakse täidetuks, kui Toode on jõudnud Omniva või Smartposti pakiautomaati.

 

  1. Toote tagastamine või ümbervahetamine

5.1 Peale toote kättesaamist on Tarbijal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul.

5.2 Tarbija peab Toote tagastama 14 päeva jooksul peale ostu.

5.3 Toote tagastamise- ja ümbervahetamise kulud katab Tarbija.

5.4 Mirsii tagastab tagastamisavalduse kättesaamisel tarbijale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel, toote maksumuse. Postikulu ei kuulu tagastamisele.

5.5 Toode peab olema orginaalpakendis ja ei tohi olla kantud. Toode peab olema kasutusjälgedeta, lõhnadeta ja etikettidega – vastasel juhul on Mirsiil õigus tagastatud tootest keelduda.

5.6 Kui tagastatav Toode (ja Toote pakend) on halvenenud ja halvenemine on põhjustatud asjaoludest, mis ei ole tingitud Mirsii-st või Toote mittesihipärase kasutamise tulemusena, on Mirsii-l õigus tasaarvestada Toote väärtuse vähenemine Tarbija poolt Toote eest tasutud ning Tarbijale tagastamisele kuuluva summaga. Tasaarvestamiseks saadab Mirsii Tarbijale avalduse.

5.7 Juhul, kui Tarbija ei ole nõus tasaarvestamise teates näidatud väärtuse vähenemisega, on Tarbijal õigus kaasata Toote väärtuse vähenemise kindlakstegemiseks sõltumatu ekspert. Ekspertiisiga seotud kulud jagatakse pooleks Tarbija ja Mirsii vahel, v.a juhul, kui ühe poole seisukoht osutub ilmselt põhjendamatuks. Sellisel juhul kannab ekspertiisiga seotud kulud pool, kelle seisukoht osutus ilmselt põhjendamatuks.

5.8 Toote tagastamiseks või ümbervahetamiseks tuleb Tarbijal esitada Toote ostust taganemise soov e-posti teel. Tarbija saadab vabas vormis avalduse e-posti aadressile info@mirsii.ee. Mirsii vastab saadetud avaldusele 5 tööpäeva jooksul ja annab Tarbijale juhtnöörid, kuidas Toode tagastada või ümber vahetada.

5.9 Toote ümber vahetamine

5.9.1 Toote ümbervahetamise korral paneb Mirsii Tarbijale uue soovitud Toote teele niipea, kui on ümbervahetamisele kuuluva Toote kätte saanud. Uus toode jõuab Tarbijani sama kiiresti kui tavaostu korral;

5.9.2 Ümbervahetamisel teistsuguse toote vastu ilma veenva põhjenduseta lisandub postitasu.

5.9.3 Mirsii ei saa alati garanteerida Toodete ümbervahetamise võimalust, sest Tooted on unikaalsed ja asendustoode võib lihtsalt puududa. Juhul, kui Tarbija asendustoodet ei leia, tagastab Mirsii Tarbijale ostusumma.

5.10 Mirsii ei vastuta Toodetel lasuvate puuduste eest, mis on tekkinud:

– Kliendist tulenevatel põhjustel;

– Toote mittesihipärase kasutamise tõttu;

– Toodete kasutusjuhendis märgitud õpetuse mittejärgimise või hoolduse mittetegemise tõttu;

 

  1. Vastutus ja vääramatu jõud

6.1 Mirsii ei vastuta Tarbijale tekitatud kahjude eest või Toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või Toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaoludest, mida Mirsii ei saanud mõjutada ning mille saabumist Mirsii ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud);

6.2 Mirsii vastutab Tarbija ees ja Tarbija vastutad Mirsii ees teisele poolele käesoleva lepingu tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses;

6.3 Mirsii ei vastuta käesoleva lepingu punktis 2.5 sätestatud tingimuste tegelikkusele mittevastamise korral;

6.4 Mirsii ei vastuta Toote kadumise või kahjustumise eest, mis on toimunud pärast Toote üleandmist vedajale;

6.5 Mirsii vastutab Tarbija eest Toote müügihinna ulatuses. Mirsii ei võta vastutust puudusega Toodete poolt tekitatud kahjude eest nagu vara või informatsiooni kahjustumine, käibe või kasumi kaotamine.

 

  1. Isikuandmete töötlemine

7.1 Tarbija annab Mirsii veebipoes andmeid sisestades selge ja teadliku nõusoleku Mirsii-le koguda ja töödelda Tarbija isikuandmeid ning edastada logistikapartnerile isikuandmeid Toote kohaletoimetamiseks.

7.2 Mirsii-le teatavaks saanud isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja Toodete pakkumiseks. Tarbija annab nõusoleku saata müügipakkumisi tellimuse esitamisel sisestud elektronposti aadressil juhul, kui on märkinud linnukese vastavas aknas vastava nõusoleku tellimuse esitamise lehel.

7.4 Tarbija isikuandmeid, mis on vajalikud Toote kätte toimetamiseks, edastatakse kulleriteenust osutavale ettevõttele üksnes hädavajalikus ulatuses;

7.5 Tarbijal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või Toote kohaletoimetamiseks.

7.6 Isikuandmete kaitse on tagatud kõigi seadusest tulenevate turvameetmetega. Mirsii kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele või kasutama isikuandmeid seaduse või käesoleva lepinguga vastuolus;

7.7 Isikuandmeid töötleb Mirsii Design OÜ.

 

  1. Tingimuste muutmine

8.1 Mirsiil on õigus veebipoe arengust tulenevalt ja selle parema ning turvalisema kasutamise huvides käesoleva lepingu tingimusi ja hinnakirja muuta ning täiendada. Tingimuste ning hinnakirja muudatustest ja täiendustest teatatakse interneti lehekülje Mirsi.ee kaudu;

8.2 Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest interneti leheküljel Mirsi.ee. Kui Tarbija edastas oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Mirsii ja Tarbija vahel tekkinud õigussuhtele Tarbija poolt tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui seaduses või käesoleva lepingu tingimustes on ette nähtud teisiti;

8.3 Mirsii jätab endale õiguse loobuda müügist, kui Tootega on juhtunud mõni järgnevatest probleemidest: on juhtunud inimlik eksitus hinna sisestamisel või tehniline viga süsteemis (näiteks kui 25€ maksev Toode on kogemata müügis 1€-ga, sellisel juhul on tegu ilmselgelt veaga, millest tulenevalt Mirsii eeldab, et Tarbija mõistab seda ja saab aru, et Toode ei kuulu sellise hinnaga müümisele).

 

  1. Muud tingimused

9.1 Käesoleva lepingu tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest;

9.2 Tarbija ja Mirsii vahel seoses Mirsii-lt Toodete ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Tarbijal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Harju Maakohtusse.

 

Mirsii tegutseb kliendi heaks ja parimas usus, seega loodetavasti jõuame olukorra lahendamisel kokkuleppele.

Küsimuste korral palun kirjutage info@mirsii.ee